Back to the article Montáž podlahového vykurovania 1 / 12

10. ZAHRIEVANIE O 28 dní po betonáži možno vykonať funkčnú skúšku postupným zahrievaním. Teplotu vykurovacej vody zvyšujeme o 5 °C za deň. kresba: Ing. Soňa Gašparová