Back to the article Kedy volať elektrotechnika? 1 / 8

ZAPOJENIE ZÁSUVKY Pri zapájaní zásuvky treba pamätať na bezpečnosť a správnosť zapojenia. 1 Do pravej dierky (pri pohľade na vonkajšiu časť zásuvky, uzemňovací kolík je nad dvoma otvormi) pripojíme neutrálny (modrý) kábel, označený písmenom N. 2 Do ľavej dierky pripojíme fázový (čierny, hnedý, sivý) kábel, označený L. 3 Na kolík pripojíme ochranný (žlto-zelený kábel) označený PE. FOTO: Marek Štofa