Back to the article Kedy volať elektrotechnika? 1 / 8

Prípojka z vonkajšieho vedenia realizovaná závesným káblom cez podperný bod (PB), ukončená v prípojkovej skrini na podpernom bode. Marián Varga