Back to the article Kedy volať elektrotechnika? 1 / 8

Inštalačné zóny – elektrické káble je potrebné viesť v oranžových pásoch so šírkou 300 mm. Marek Štofa