Back to the article Kam umiestniť kozub, aby vám nepriniesol sklamanie? 5 / 5

OHEŇ V STENE Telo omietnuté rovnako ako stena, iba zasklená clona ohniska je v kovovom ráme. Pôsobí ako živý obraz. Kozub zabudovaný do vymurovanej steny zaberá najmenší objem, pozornosť púta najmä vo chvíľach, keď ohnisko ožije ohňom. Dispozičné riešenie takéhoto kozuba zjednoduší susedstvo technickej miestnosti, skladu alebo kotolne. Pri zmene využitia miestnosti sa môže predsadený kozub stať súčasťou murovaného nábytku alebo policovej zostavy. Foto isifa/Shutterstock