Back to the article Ako zaistíme bezpečnosť v okolí pece či kozuba? 1 / 9

„Zábradlíčko“ zamedzí priamemu kontaktu odevu a tela s horúcim rámom, prípadne s platňou. Vzdialenosť medzi rámom a rúrkou má byť asi 3 cm (údaj overený praxou). foto: Ing. Vladimír Institoris, PhD