Back to the article Ako zaistíme bezpečnosť v okolí pece či kozuba? 1 / 9

Rúra sporáka na pečenie by mala byť mierne pootvorená, keď sa nepoužíva. Inak sa zbytočne prehrieva. Pri jej otvorení horúci prúd vzduchu (250 °C) môže spôsobiť popáleniny. foto: Ing. Vladimír Institoris, PhD