Back to the article Ako zaistíme bezpečnosť v okolí pece či kozuba? 1 / 9

OCHRANNÉ PRVKY V BUDOVE Prípustné vzdialenosti sú na obrázku kótované a značené farebne (zdroj: vyhláška 401/2007 Z. z.) 1. Horľavá konštrukcia 2. Zadná stena odvetranej izolácie 3. Predná stena odvetranej izolácie 4. Sací otvor izolačnej komory 5. Horľavá podlaha 6. Nehorľavá podložka pred spotrebičom 7. Jednoduchá neodvetraná clona 8. Výduchový otvor 9. Výmena horľavej konštrukcie za nehorľavú 10. Spojenie dymovodných rúr pevné – napríklad oceľovými nitmi 11. Ukotvenie dlhšieho dymovodu k stene 12. Spotrebič kachle, piecka, kozubová vložka, sporák 13. Nevhodné skladovanie paliva v tesnej blízkosti spotrebiča 14. Upevnenie spotrebiča k podlahe 15. Ochrana stropu nad spotrebičom kresba: foto: Ing. Vladimír Institoris, PhD