Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 32 / 32

Akumulačnou stienkou pri piecke sa zbavíme prudkého sálania tepla, ktoré charakterizuje malé tenkostenné spotrebiče. Foto Vladimír Institoris