Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

Upravené peterky v prevádzke Horenie má byť pokojné, pomalé a úsporné, ale nie dymiace. (Pozrite si aj rady o obsluhe.) Foto Vladimír Institoris