Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

Spotrebič k rúre priskrutkujeme. Skrutka znemožní náhle vypadnutie potrubia. Za klapku namontujeme ďalšie potrubia. Foto Vladimír Institoris