Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

Doraz na potrubnej klapke Vyhotovíme ho z užších skrutiek na hranici maximálneho a minimálneho prietoku spalín. Foto Vladimír Institoris