Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

Pôvodná škrtiaca klapka už bola vyhorená, preto ju nahradíme potrubnou. Tá sa môže voľne pretáčať, čo je nebezpečné. Foto Vladimír Institoris