Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

Po utiahnutí horného krytu pomocou spodných aj vrchných podložiek vymažeme priestor pod ním šamotovou hmotou. Foto Vladimír Institoris