Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

Pôvodné príchytky – kotvy horného krytu boli už hrdzavé a nedali sa použiť. Preto sú tu veľké a hrubé podložky (Ø30 × 2 mm). Foto Vladimír Institoris