Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

Pripravujeme uholníčky na pripevnenie slepého ťahu a vyskúšame, ako sa budú hodiť ku „klobúku“ pece z rúry. Foto Vladimír Institoris