Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

Vybetónovaný vrch Pri ohybe plechov je ešte miesto na montáž horného krytu. Okraje pri dvierkach sú vymazané šamotovou maltou. Foto Vladimír Institoris