Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

V hornej časti pri deflektore tiež použijeme žiarobetón. Skrutky čelného plechu sú omotané drôtom. Pôsobí ako kotva a armatúra. Foto Vladimír Institoris