Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 14 / 32

Najťažšie je vyrobiť tzv. deflektor. V našom prípade je v atypickej bočnej – šikmej polohe, vytvára takmer sférický tvar. Foto Vladimír Institoris