Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

Zo sklenej tkaniny Do kútov vložíme dilatačné prúžky. Šamot sa teplom rozťahuje inak ako kovy. Mohol by prasknúť a vydrobiť sa. Foto Vladimír Institoris