Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 11 / 32

Pri ráme spodných dvierok namiesto šamotovej výmurovky použijeme žiarobetón. Uložíme dilatačné pásy z lepenky a spodok obetónujeme. Foto Vladimír Institoris