Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

Na hrdle zaslepíme pôvodné otvory vyhorenej klapky pomocou skrutiek a podložiek. Nová klapka bude na potrubí dymovodu. Foto Vladimír Institoris