Back to the article Ako sme prerobili starú pec na kozubovú pec 1 / 12

ZAKLADANIE PECESoklová časť, ktorá nie je namáhaná teplom, je vyhotovená z pórobetónových tvárnic (Ypor). Vpravo je komôrka, do ktorej ústi vzduch privádzaný z exteriéru. foto: Vladimír Istitoris