Back to the article Ako sme prerobili starú pec na kozubovú pec 11 / 12

ZAKRYTIE PECEPoužitá je doska odliata na mieste vyhotovená zo žiarobetónu. V betónovej doske sú osadené tri čistiace otvory s viečkami. Môžeme tak pohodlne čistiť všetky ťahy aj vstup do komína. foto: Vladimír Istitoris