Back to the article Ako sme prerobili starú pec na kozubovú pec 1 / 12

HORNÝ RAD PRED ZAKRYTÍMVidieť úzku čelnú komoru a vstup do druhého padajúceho ťahu. Na vyčnievajúcu hranu bude ešte položená ďalšia brzdná usmerňujúca plocha. foto: Vladimír Istitoris