Back to the article Ako sme prerobili starú pec na kozubovú pec 1 / 12

AKUMULAČNÝ PRIESTORVymurované sú vnútorné akumulačné boky. Položená je plocha deflektora. Po stranách je založený dilatačný plášť zo sklenenej tkaniny. foto: Vladimír Istitoris