Back to the article Ako sme prerobili starú pec na kozubovú pec 1 / 12

PRÍVOD VZDUCHU DVIERKAMIPrívod spaľovacieho vzduchu (z komôrky pod pecou do priestoru v okolí pece) slúži aj na doplnenie vzduchu v kuchyni odsatého digestorom. foto: Vladimír Istitoris