Back to the article Ako si postaviť bezpečný kozub 1 / 5

Príklad akumulačnej obstavby vložky v ľahkom nízkoenergetickom dome z horľavých materiálov. Komín je uvažovaný ľahký, z vonku pristavený k budove.  kresba: Vladimír Institoris