Späť na článok Ako sa starať o kozubovú vložku 10 / 12

Sklo v rámoch vložky je uchytené príchytkou a oddelené povrazcom. Kontrolujeme pripevnenie skla, či je medzi sklom a príchytkou tesniaci materiál. Ak by sa sklo dotýkalo kovu na oboch stranách, môže sa nebezpečne prehriať, dokonca až prasknúť. Sklo má byť uchytené pevne, tesne, ale nie veľkou silou, aby sa mohlo rozťahovať vplyvom tepla. Kovy sa rozťahujú inak ako sklo a vznikajú pnutia. Najväčšie riziko je pri oblých sklách. Sklo je vhodné občas vybrať, povrazce povysávať. Drobný popolček padá medzi sklo a tesnenie. Dilatačnými pohybmi sa doslovne nasáva do škáročky medzi sklom a povrazcom. Dokáže ju tak utesniť, že sklo stratí možnosť pohybu, vznikne jeden pevný celok s rámom dvierok a sklo pukne. Na jednoduchších vložkách je sklo uchytené iba príložkami. Môže sa z nich uvoľniť izolačná podložka, niekedy sa vplyvom tepla stratí pružnosť plechu. Príložky a utesnenie treba pravidelne kontrolovať. Preventívne treba hýbať skrutkami v závite, aby sa nezapiekli. Skrutky a iné pohyblivé časti sa odporúča mazať grafitovým práškom (grafitovým sprejom na zámky alebo nastrúhame tuhu z ceruzky). Foto: Ing. Vladimír Institoris, PhD.