Späť na článok Ako sa starať o kozubovú vložku 8 / 12

V tejto kozubovej vložke sa kúrilo aj po značnej deštrukcii výmurovky. Na snímke jasne vidieť vyžíhanú – teplom poškodenú zadnú stenu. Dlhodobé používanie vložky s poškodenou výstelkou môže zapríčiniť prehorenie kovového plášťa, únik spalín do obytného priestoru, dokonca aj smrť. Foto: Ing. Vladimír Institoris, PhD.