Back to the article Ako pripojiť kozub ku komínu 13 / 13

Oprava tmelomPri zapojení kozubovej vložky „po dyme“ neustále kvapkal kondenzát na jej povrch a spôsoboval zápach. Utesnenie sa čiastočne podarilo pomocou silikónu odolnému proti teplu, ktorý sa používa pri oprave automobilov. Uvádza sa odolnosť do 250 °C. Utesnenie všetkých rúr červeným silikónom narušilo pôvodný zámer osadiť na vložku priehľadný obklad. foto: Vladimír Institoris