Back to the article Zobytnenie podkrovia 1 / 15

Správne výškové umiestnenie spodného a horného okraja okna vzhľadom na stojaceho a sediaceho človeka

09 velux big image