Back to the article Zobytnenie podkrovia 1 / 15

Tepelnú izoláciu podkrovia musíme od vnútorného priestoru parotesne oddeliť fóliou (parozábranou, v tomto prípade z polyetylénu). Spoje utesníme páskou.

07 rigips big image