Back to the article Zatekanie plochej strechy. Dá sa tomu skutočne predísť? 9 / 13

07 Uzemňovací kábel Následne sa nainštaluje uzemňovací kábel, ktorým sa dosiahne správne fungovanie systému na lokalizáciu netesností. Z kábla sa stiahne približne 100 mm plastovej bužírky a odhalená časť sa spojí s vodivou sieťou buď jej uložením medzi dve vrstvy siete, alebo na hornú vrstvu siete. FOTO: Sensor