Back to the article Výber vhodnej hydroizolácie na plochú strechu 1 / 19

Fatrabit APAO Mineral Asfaltový hydroizolačný modifikovaný pás s APAO bitúmenom modifikovaný amorfnými polyalfaolefínmi (Amorphous Poly-Alpha Olefins) s nosnou vložkou z netkaného stabilizovaného polyestru. Na spodnej strane s nanesenou rýchlotaviteľnou PE fóliou a vrchnou stranou upravenou minerálnym posypom z prírodnej bridlice. Modifikácia APAO predstavuje najvyšší stupeň modifikácie asfatových pásov dodáva im jedinečné vlastnosti, tepelnú stálosť a tým mimiriadne dlhú životnosť. Určená ako vrchná vrstva v jednovrstvových hydroizoláciách striech. Aplikácia natavením plameňom alebo mechanickým kotvením. Hrúbka: 4 mm, šírka: 1 m, dĺžka kotúča: 10 m. www.fatraizolfa.sk