Back to the article Výber vhodnej hydroizolácie na plochú strechu 1 / 19

Extra Ventilation TOP 5,2 Speed Syntan® SBS Mikroventilačný asfaltovaný pás s nosnou vložkou novej generácie – polyesterová rohož kombinovaná so sklenenou rohožou. Zabezpečuje mikroventiláciu strechy a celoplošne vyrovnáva tlak vodných pár pod povlakovou krytinou. Určený na ploché strechy s vážnejšími poruchami. Hrúbka: 5,2 mm, šírka: 1 m, dĺžka kotúča: 5 m. www.icopal.sk