Back to the article Výber vhodnej hydroizolácie na plochú strechu 14 / 19

Icopal Elastobit PV TOP 42® Speed Profile SBS Hydroizolačný pás na báze asfaltu modifikovaného SBS elastomérom s polyesterovou výstužnou vložkou, na vrchnej strane s hydrofobizovaným keramickým posypom. Spodný povrch pásu s hrebeňovým profilom v pozdĺžnom smere na rýchlejšiu aplikáciu. Vhodný ako vrchná hydroizolačná vrstva v jednovrstvových alebo vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech. Hrúbka: 4,2 mm, šírka: 1 m, dĺžka kotúča: 7,5 m. www.icopal.sk