Back to the article Výber vhodnej hydroizolácie na plochú strechu 1 / 19

Fatrafol 818/V-UV Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC vystužená skleným rúnom. Vhodná na realizáciu priťažených a vegetačných striech, ako aj na realizáciu plôch a terás s dlažbou na podložkách. Hrúbka: 1,5; 1,8 a 2 mm, šírka: 2,05 m. Odolná proti UV žiareniu, prerastaniu koreňov a mikroorganizmom, www.fatraizolfa.sk