Back to the article Spájame drevo 2 / 16

Rohový preplátovaný spoj môže byť zaistený kolíkom, resp. priestorovým rybinovým spojom či zámkom proti rozídeniu stien v rohoch.