Back to the article Revízia strechy pred zimou 1 / 3

Odvod zrážok zo striech môže v horských a podhorských oblastiach spôsobovať v zime problémy. Odkvapové žľaby a zvody zamŕzajú a tvoria s na nich cencúle. Dôsledkom toho potom bývajú padajúce špicaté harpúny.(Lindab)