Back to the article Renovácia a oprava komínov 4 / 13

Hrdlá vložiek vzájomne spájame pomocou špeciálneho škárovacieho materiálu. Priestor medzi tvarovkou a vložkou musí vyplniť tepelná izolácia. foto: HELUZ