Back to the article Renovácia a oprava komínov 3 / 13

Komínová fréza je hydraulicky alebo pneumaticky poháňané zariadenie, ktorým možno rozšíriť prieduch komína (napríklad pri vložkovaní). Vkladá sa zhora do komínového prieduchu. Zvyčajne sa komín frézuje na priemer 140, 150, 160, 180 a 200 mm. foto: schiedel