Back to the article Rekonštrukcie krovov (2. časť) 2 / 15

Väzné trámy možno aj zosilniť. Musíme zabrániť vzájomnému posúvaniu po sebe vytvorením tzv. roštu. Skoby musia byť namáhané ťahom, nikdy nie tlakom, preto sa mení ich smer za polovicou roštu.

03 archivuss big image