Back to the article Rekonštrukcie krovov (1. časť) 11 / 12

Z krokiev sa pri rekonštrukcii otesali spráchnivené časti a napustili sa látkami na ochranu dreva proti škodcom a na zníženie horľavosti dreva.

101 bucko krov big image