Späť na článok Rekonštrukcie krovov (1. časť) 1 / 12

Na zabezpečenie pevnosti spoja treba drevené prvky vyrábať a spájať podľa smeru vlákien. Vzdialenosť krokvy od konca trámu sa určí výpočtom, minimálna vzdialenosť je 20 cm.

02 archivuss big image