Back to the article Rekonštrukcie krovov (1. časť) 1 / 12

Častým dôvodom na rekonštrukciu krovu je zmena tvaru strechy s cieľom zobytnenia podkrovia. Napríklad širokým vikierom môžeme získať veľa priestoru. Krokvy uložené v oceľových konzolách profilu tvaru U