Back to the article Rekonštrukcia strechy – ukladanie strešnej krytiny 1 / 12

3. VYNÁŠANIE ŠKRIDLYBez výťahu by bolo veľmi namáhavé, vyžadovalo by si viac pracovníkov (5 – 7), resp. času. Strechárske firmy však majú výťahy, čo značne urýchľuje a uľahčuje prácu. Foto: Stanislav Botur