Back to the article Rekonštrukcia strechy – ukladanie strešnej krytiny 1 / 12

1. PLNENIE ZNAČKOVAČAAby strecha pekne pôsobila, musia sa na krove naznačiť čiary kolmé na odkvapovú hranu. Vychádza sa z krycej šírky, ktorú treba vyrátať a naniesť na laty značkovačom. Foto: Stanislav Botur