Back to the article Rekonštrukcia strechy – spevnenie pôvodného krovu 1 / 19

6. HRANOLYNové hranoly zväčšujú priestor na vloženie tepelnej izolácie medzi krokvy. Pretože rekonštrukcia prebieha po častiach, na jednom krídle je už hydroizolačná fólia. Foto: Stanislav Botur