Back to the article Rekonštrukcia strechy – Montáž úžľabia 1 / 26

26. DOREZÁVANIEMôže sa stať, že aj škridly, ktoré nevyzerali na ďalšiu úpravu, treba ešte trocha orezať. Urobíme to na mieste, pozor však na poškodenie pásu úžľabia. Foto: Stanislav Botur